Asansör Ağırlığı Nedir

             Asansör Ağırlığı, kabini denge tutmak için kullanılan kütledir. Asansör kabinine bağlı olan çelik halatlar, tahrik mekanizmasındaki kasnaktan geçerek karşı ağırlık şasesine bağlanır. Karşı ağırlık şasesine koyulacak ağırlık miktarı; 

          Karşı Ağırlık =Kabin Ağırlığı + (Katsayı x Asansör Taşıma Kapasitesi) 

 

bağıntısı ile hesaplanır. (Katsayı, uygulamaya göre 0,40 ile 0,50 arasında değişir)

 

                Yukarıdaki bağıntıdan da anlaşılacağı gibi kabin yüzde 50 oranında dolu olduğu zaman karşı ağırlık (denge ağırlığı) ve kabin tam olarak dengededir.

 

               Bu dengenin amacı asansörü hareket ettirmek için gereken enerjiyi minimuma indirmektir. Kabin ve karşı ağırlık dengede iken, dengeyi herhangi bir tarafa bozmak yani kabine aşağı veya yukarı doğru hareket vermek için çok az miktarda enerji gerekmektedir. Asansörün tahrik mekanizması, sürtünme kuvveti yendikten sonra geriye kalan işi asansör ağırlığı yapmaktadır.

                 Asansör ağırlıkları, dökme demir ve demir donatılı beton vb. malzemelerden yapılabilir. 

 

Asansör Ağırlıklarının Özellikleri 

 

 • Asansör ağırlıkları yanıcı malzeme içermemelidir.
 • Asansör ağırlıkları oksitlenmemelidir.

 • Dökme Demir asansör ağırlıklarının çekme dayanımı en az 350 N/mm², demir donatılı beton asansör ağırlıklarının basınç dayanımı en az 32 N/mm² olmalıdır.

 • Asansör ağırlıkları insan kuvveti ile kaldırılabilir olmalı ve her bir parçasının ağırlığı 50 Kg ‘ı geçmemelidir.

 

Asansör Ağırlıkları İle İlgili Riskler

Asansör ağırlığının uygun seçilmemesinden dolayı yaşanan ve yaralanma / ölüm ile sonuçlanan ciddi kazalar yaşanmaktadır.

 • Asansör Ağırlığının eksik veya fazla koyulması

  • Ağır olan yönde kontrolsüz harekete neden olur.

 • Asansör Ağırlığının zamanla (oksitlenme) veya dış etkenler (delinme, kırılma, yangın) nedeniyle kilo kaybetmesi

  • Kabinin aşağı yönde kontrolsüz hareketine neden olur. Kabin kuyu dibine çakılabilir.ALAS Asansör Ağırlıklarının Avantajları

 • Yüksek Basınç Dayanımı,

 • Yıllarca Kilo Kaybının Olmaması,

 • Yangına Karşı Dayanıklılık,

 • Montaj Kolaylığı,

 • Eklenebilme Özelliği Sayesinde;

  • İstenilen ölçüde kullanılabilirlik (56cm, …..,96 cm,…..146cm, …..),

  • Her ölçüdeki ağırlık şasesinde kullanılabilirlik (56cm, …..,96 cm,…..146cm, …..),

  • Minimum stok alanı,

  • Stok Maliyeti düşüklüğü